Mjøsprøve 1
4.10 - 6.10.19

CACIT
Prøveleder: 91513889
Påmeldingsfrist: 20.09. Link webpåmelding
All oppdatering og partilister vil bare bli lagt ut i egen artikkel på foriden

 

Hedopp arrangerer Mjøsprøve I iløpet av oktober i terreng i Vang H og på Helgøya

pdfHistorien om Mjøsprøvene

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------