Det arrangeres årlig en skogsfuglprøve på Budor i Løten kommune i slutten av august.

Skogsfuglprøven 2019 på Budor er nå historie.
Prøveleder takker kjentmenn og dommere for deres flotte innsats på de forskjellige partiene.

Takker også deltagere for flott oppførsel og fin føring av hundene sine i terreng som er blitt stilt til rådighet av Løiten Almenning.
Det var tilsammen 42 ekvipasjer fordelt med 24 på tirsdag 27. og 18. onsdag 28.
Tirsdag var det meget varmt og vanskelige forhold med veldig lett fugl Allikevel greide 3 ekvipasjer å oppnå premie....
På formiddagspartiet onsdag var forholdene langt bedre og en ekvipasje ble tildelt 2 AK.
Værmeldingen for onsdag kveld var ikke veldig oppløftende og 6 førere meldte derfor forfall og det ble kun 12 startende på 6 partier. Dessverre var værmeldingen korrekt og det ble kraftig regnvær og til dels tett tåke og derfor meget vanskelige forhold.
De fleste hundene hadde sjanse på fugl i sine slipp begge dager.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------