Velkommen til VINTERUTSTILLINGEN Raufosshallen " Raufoss 27 . 01 . 2019

Utstilling og valpeshow for hunder gruppe 7.

Dommere: Eldri Kjørren: Breton, Gordon Setter, Irsk Setter og Pointer

Petter Steen: Engelsk Setter, MUnsterlander, Vorstehund og Weimaraner

Forbehold om dommerendringer
For mer info, se annonse

 pdfAnnonseVinterutstillingen2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------